Betaling

Novus-System - M Pro ApS betalingsbetingelser er som angivet på faktura. Er betaling ikke M Pro ApS i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder M Pro ApS sig ret til at beregne renter og gebyrer som angivet på fakturaen fra forfaldstidspunktet og indtil betaling finder sted. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevene forfaldne renter og gebyrer, derefter på gælden.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på M Pro ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af M Pro ApS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at betale til M Pro ApS, som om levering var sket til aftalt tid. M Pro ApS kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven

Køb mere